КРАЕН СРОК за подаване на заявка - 02.03.2020г.
КРАЕН СРОК за превод на такса участие -  06.03.2020г.
При неявяване сумата не се възстановява!!!

Райфайзен банк

BIC - RZBBBGSF
                   IBAN - BG46RZBB91551004585370
Титуляр - СРКО "Пролетно хоро"

              В основание за плащане - Моля напишете името на групата и населеното място!!!
Желаещите фактура, нека се свържат с нас преди да изпратят сумата!!!
При направен превод, моля да бъдем уведомени на посочения имейл или на посочените телефони.

Email - proletnohoro@abv.bg
0898624626 - Иван Пещерски
0885555301 - Васил Ангелов
       0899867320 - Аделина Пещерска

И нека разберат за нас не само в Родопа планина.

попълнете заявката
2014 - Всички права запазени