Р Е Г Л А М Е Н Т

Право на участие имат всички любителски школи, клубове и състави, изучаващи български хора (от начинаещи до напреднали). Облеклото при представянето е по желание на участниците. Всеки участник трябва да заплати такса в размер на 8лв. За клубове участвали 2 поредни години, на третата заплащат 5лв. на участник. Клубове, чиито ръководител е член на Асоциациата на хореографите в България заплащат по 7.00лв. Ръководителите на групи не заплащат такса участие.
Фестивалът ще протече в три части.
Първата част ще се проведе в залата на градския стадион. Представянето се състои от две хора, като едното е желателно да е от областта, от която идвате, а другото  по ваш избор. Общата продължителност трябва да е до 6 мин. Музикалният съпровод  да бъде на CD или флашка. Организаторите си запазват правото да фотозаснемат и видеофилмират изпълненията на участниците с цел архивиране на мероприятието. Организаторите не носят отговорност за авторското право на музикалните съпроводи;
Втора част - Парад дефиле с жив съпровод което започва от градския стадион , с участието на всички групи.
Третата част от фестивала ще се проведе на площад "Николай Гяуров" в центъра на града . Там участниците трябва да изпълнят 6 общи хора от 6-те  фолклорни области. Хората се танцуват едновременно от всички участници.

Сворнато - Родопска
Малешевско - Пиринска
Еленино - Северняшка
Право тракийско -Тракийска
Четворно - Шопска
Ръка - Добруджа

Няма ограничение в броя на изпълнителите. За участието си всяка група ще бъде удостоена с грамота, а всеки участник във фестивалната програма ще получи отличителния знак и запазена марка на фестивала -  ШАЛЧЕ, сандвич и минерална вода от организаторите.

2014 - Всички права запазени